Office of National & Prestigious Fellowships Advising

Baruch’s Jeannette K. Watson Fellowship Winners

2022 Baruch JK Watson Fellow

Marina Nasef, Jeannette K. Watson Fellow
Marina Nasef, Jeannette K. Watson Fellow

2021 Baruch JK Watson Fellows

Bruno Santos Rodrigues, Jeannette K. Watson Fellow
Bruno Santos Rodrigues, Jeannette K. Watson Fellow
Bricen Fisher - Obama Chesky Voyager Scholarship
Bricen Fisher – Jeannette K. Watson Fellow

2020 Baruch JK Watson Fellows

Julie Margolin, 2020 Jeannette K. Watson Fellow
Julie Margolin, 2020 Jeannette K. Watson Fellow
Roy Quintuna, 2020 Jeannette K. Watson Fellow
Roy Quintuna, 2020 Jeannette K. Watson Fellow
Sahiti Kovvuri, 2020 Jeannette K. Watson Fellow
Sahiti Kovvuri, 2020 Jeannette K. Watson Fellow

2019 Baruch JK Watson Fellows

Hamida Chumpa, 2019 Jeannette K. Watson Fellow
Hamida Chumpa, 2019 Jeannette K. Watson Fellow
Alina Camejo, 2019 Jeannette K. Watson Fellow
Alina Camejo, 2019 Jeannette K. Watson Fellow

2018 Baruch JK Watson Fellow

Karishma Malhotra, 2018 Jeannette K. Watson Fellow
Karishma Malhotra, 2018 Jeannette K. Watson Fellow

2017 Baruch JK Watson Fellow

Stephanie Luna, 2017 Jeannette K. Watson Fellow
Stephanie Luna, 2017 Jeannette K. Watson Fellow

2016 Baruch JK Watson Fellow

Sarah Dobrowolski, 2016 Jeannette K. Watson Fellow

2015 Baruch JK Watson Fellow

Jessica Toib, 2015 Jeannette K. Watson Fellow